SYSTEMY INDYWIDUALNIE DOSTOSOWANE
DO WYMAGAŃ KLIENTA

Zespoły zintegrowanych mechanicznie osi liniowych: dostarczymy do Twojej instalacji kompletne podsystemy kinematyczne, wykonane w całości przez nas – jako inteligentny zespół funkcjonalny składający się z elementów mechanicznych, elektronicznych i oprogramowania. Nasze rozwiązania konstrukcyjne korzystają ze sprawdzonych, standardowych podzespołów firmy WEISS i są dostarczane w stanie gotowym do montażu. Ich jakość jest bezkompromisowa.

 

 

 

Firma WEISS w swoich podsystemach koncentruje się na podstawie i kinematyce. Inne zadania, takie jak np. procesy, leżą w gestii konstruktora instalacji.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE

  • Aplikacja przenosząco-podająca zapewniająca precyzyjne cięcie laserowe: połączenie trójosiowego modułu standardowego Pick&Place z osiami napędzanymi specjalnymi silnikami liniowymi, służące do wprawiania w ruch źródeł lasera i detali.
  • Elastyczna linia montażowa: zastosowanie systemu montażu liniowego LS280 jako platformy dla w pełni automatyzowanej linii montażowej, wykonującej załadunek, montaż i kontrolę podczas produkcji zacisków przyłączeniowych.
  • Podsystem zmiany detali: centralna jednostka zmieniacza detali do następczej obróbki laserowej elementów karoserii w przemyśle motoryzacyjnym. Skoncentrowano się na dokładności.