Informacje o stronie internetowej

 

Informacje dostarczone zgodnie z sekcją 5 niemieckiej Ustawy o telekomunikacji (TMG):

WEISS GmbH Siemensstr. 17 74722 Buchen

Reprezentowana przez:

Uwe Weiss (Geschäftsführer)

Kontakt:

Telefon: 06281 / 5208-0

Telefax: 06281 / 5208-99

Email: info@weiss-gmbh.de

 

Wpis do rejestru:

Wpis do Handelsregister.

Sąd w którym dokonano rejestracji: Registergericht Mannheim Numer rejestracyjny: HRB 460 231

VAT:

Numer VAT zgodnie z sekcją 27 niemieckiej Ustawy o podatku od towarów i usług:

DE 811 970 111

 

Rozwiązywanie sporów

Nie bierzemy udziału w rozwiązywaniu sporów przez Internet przed komisjami arbitrażowymi klienta.

Odpowiedzialność za treść

Jako dostawcy usługi jesteśmy odpowiedzialni za własną treść stron internetowych, zgodzie z sekcją 7 paragraf 1 niemieckiej Ustawy o telekomunikacji (TMG). Jednakże, zgodnie z sekcjami 8-10 niemieckiej Ustawy o telekomunikacji (TMG), dostawcy usług nie są zobowiązani do stałego monitorowania wysyłanych lub przechowywanych informacji ani do szukania dowodów wskazujących na nielegalną aktywność.   

Zobowiązania prawne dotyczące usuwania informacji lub blokowania korzystania z informacji pozostają nie zmienione. W tym wypadku poniesienie odpowiedzialności jest możliwe jedynie w momencie posiadania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Nielegalne treści będą usuwane natychmiast w momencie dowiedzenia się o nich.   

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta uwzględnia linki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich. Nie mamy wpływu na treści na tych stronach, więc nie możemy zagwarantować tych treści. Dostawcy lub administratorzy podlinkowanych stron internetowych zawsze ponoszą odpowiedzialność za swoje własne treści.

Podlinkowane strony internetowe zostały sprawdzone na obecność ewentualnych naruszeń prawa w momencie ustalenia linka. Nielegalne treści nie zostały odnalezione w trakcie podlinkowania. Nie można nałożyć obowiązku stałego monitorowania treści podlinkowanych stron bez uzasadnionych przesłanek na dowód tego, że nastąpiło naruszenie prawa. Nielegalne linki będą usuwane natychmiast w momencie, w którym się o nich dowiemy.   

Prawa autorskie

Treści i zestawienia publikowane na rych stronach przez dostawców podelgają przepisom niemieskich praw autorskich. Powielanie, edytowanie, dystrybucja oraz wszelkiego rodzaju korzystanie z nich wykraczające poza zakres praw autorskich wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Ściąganie i kopiowanie tych stron jest dozwolone jedynie na prywatny użytek.

Korzystanie z naszych treści w celach handlowych bez pozwolenia twórcy jest zakazane.

Prawa autorskie stron trzecich są respektowane dopóki treści na tych stronach nie pochodzą od dostawcy.

Wpłat od stron trzecich na tej stronie są oznaczone jako takie. Jednakże jeśli zauważysz jakiekolwiek naruszenia praw autorskich, prosimy o informację. Takie treści zostaną natychmiast usunięte.   

 

 

Polityka prywatności

1.    Informacje dotyczące ochrony danych

Poniżej znajdują się ogólne informacje dotyczące tego, co stanie się z Państwa danymi osobowymi kiedy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie informacje, za pomocą których mogą być Państwo zidentyfikowani. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Dane zebrane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w wymaganej informacji prawnej strony internetowej.   

W jaki sposób zbieramy Państwa dane?

Niektóre dane są zbierane gdy nam je Państwo dostarczają. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzają Państwo do formularza kontaktowego. Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy teleinformatyczne, kiedy odwiedzają Państwo stronę. Te dane to głównie dane techniczne takie jak nazwa przeglądarki i systemu operacyjnego, z których Państwo korzystają podczas wejścia na stronę. Dane te są zbierane automatycznie gdy tylko wejdą Państwo na naszą stronę.      

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

 Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Inne dane są zbierane do analizowania w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony. 

Jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do swoich danych?

Zawsze mają Państwo prawo do zażądania informacji dotyczących przechowywanych danych, ich pochodzenia, ich odbiorców oraz powodów dla których zostały zebrane bez opłat. Mają Państwo również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Mogą Państwo skontaktować się z nami w każdym momencie za pomocą adresu podanego w informacji prawnej jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące kwestii polityki prywatności i ochrony danych. Oczywiście mogą Państwo również złożyć skargę do odpowiednich organów operacyjnych.    

Statystyki i narzędzia osób trzecich

Podczas wizyty na naszej stronie mogą zostać wykonane analizy statystyczne dotyczące Państwa zachowania w Internecie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookies i statystyk. Analiza Państwa zachowania w Internecie jest zazwyczaj anonimowa, na przykłąd nie będziemy w stanie zidentyfikować Państwa za pomocą tych danych. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie i zapobiec jej poprzez nie korzystanie z pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdują się w następującej polityce prywatności.

Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. Poniżej poinformujemy Państwo o tym jak korzystać ze swoich możliwości w tym zakresie.  

 

2.    Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe jako dane poufne i zgodnie z regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystają Państwo z tej strony różne dane będą zbierane. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również jak i w jakim celu się tak dzieje.   

Należy zwrócić uwagę że dane przesyłane przez Internet (na przykład przez komunikację e-mail) mogą być narażone na naruszenia bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Zawiadomienie dotyczące strony odpowiedzialnej za tę stronę

Strona odpowiedzialna za przetwarzanie danych na tej stronie to:

Weiss GmbH

Siemensstr. 17

74722 Buchen / Odenwald

Telefon: 06281 / 5208-0

Email: Datenschutz@weiss-gmbh.de

 

Strona odpowiedzialna jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (imiona i nazwiska, adresy e-mail, itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe jedynie za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w każdym momencie ze skutkiem następczym. Nieformalny e-mail wyrażający taką prośbę wystarczy. Dane przetworzone przed otrzymaniem Państwa prośby mogą wciąż być legalnie przetwarzane.   

Prawo do składania skarg do organów regulacyjnych 

Jeśli nastąpiło naruszenie prawodawstwa w zakresie ochrony danych, osoba której to dotyczy może złożyć skargę do odpowiednich organów regulacyjnych. Odpowiedni organ regulacyjny dla spraw związanych z prawodawstwem w zakresie ochrony danych to inspektor ochrony danych państwa niemieckiego, w których znajduje się siedziba naszej spółki. Lista inspektorów ochrony danych oraz ich danych kontaktowych znajduje się pod tym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften Links/anschriften links-node.html.

Prawo do przenoszalności danych 

Mają Państwo prawo do automatycznego dostarczenia Państwu lub osobie trzeciej danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub przy wykonywaniu umowy, w standardowym formacie nadającym się do przetwarzania automatycznego. Jeśli wymagają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, to zostanie to wykonane jedynie w technicznie wykonalnym zakresie.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS we względów bezpieczeństwa oraz dla bezpieczeństwa przekazu treści poufnych, takich jak zapytania, które przesyłają Państwo do operatora strony. Mogą Państwo rozpoznać połączenie szyfrowane gdy w wierszu adresu w przeglądarce „http://” zmieni się na „https://”  i pojawi się ikonka zamka w pasku adresowym przeglądarki. 

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, przezywane nam dane nie mogą zostać odczytane przez strony trzecie.

Informacje, blokowanie, usunięcie

W zakresie prawnie dozwolonym mają Państwo w każdym momencie prawo do nieodpłatnego otrzymania informacji dotyczących jakichkolwiek z Państwa danych, które są przechowywane oraz ich pochodzenia, odbiorcy oraz celu, w jakim zostały przetwarzane. Mają Państwo również prawo do poprawiania, blokowania i usunięcia tych danych. Mogą Państwo skontaktować się z nami w każdym momencie za pomocą adresu podanego w informacji prawnej jeśli mają Państwo dodatkowe pytania na temat danych osobowych.   

Sprzeciw przeciwko promocyjnym wiadomościom email

Niniejszym wyraźnie zakazujemy korzystania z danych kontaktowych opublikowanych w kontekście wymagań informacji prawnej strony internetowej w stosunku do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zażądane. Operator strony internetowej zastrzega sobie prawo to podejmowania konkretnych działań prawnych, jeśli otrzyma niechciane materiały reklamowe, takie jak spam w skrzynce email.  

 

3.           Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Mianowaliśmy inspektora ochrony danych osobowych dla naszej spółki.

Email: datenschutz@weiss-gmbh.com

 

4.            Zbieranie danych na naszej stronie

Pliki cookies

Niektórze z naszych stron korzystają z plików cookies. Pliki cookies nie uszkodzą Państwa komputera i nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookies mogą pomóc sprawić, że nasza strona będzie bardziej przyjazna użytkownikom, sprawna i bezpieczna. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisane przez Państwa przeglądarkę.

Większość plików cookies, z których korzystamy to tak zwane pliki sesyjne. Są automatycznie usuwane po Państwa wizycie. Inne pliki cookies pozostają w pamięci Państwa urządzenia dopóki ich Państwo nie usuną. Te pliki cookies umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy następnej wizycie na stronie.

Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o korzystaniu z plików cookies, aby mogli Państwo zdecydować w każdym indywidualnym przypadku czy przyjmą Państwo czy usuną plik cookie. Ewentualnie Państwa przeglądarka może zostać skonfigurowana tak, aby automatycznie przyjmowała pliki cookies pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucała lub aby automatycznie usuwała pliki cookies po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalności tej strony internetowej.

Pliki cookies które są konieczne to umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do dostarczenia pewnych funkcji, z których chcą Państwo korzystać (jak na przykład koszyk) są przechowywana na mocy art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies aby zapewnić zoptymalizowaną usługę dostarczaną bez błędów technicznych. Jeśli inne pliki cookies (jak te, które są wykorzystywane do analizowania Państwa zachowania w Internecie) są również przechowywane, to będą traktowane osobno w niniejszej polityce prywatności. 

Pliki dzienników serwerów

Dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła nam jako „pliki dzienników serwerów”. Są to:

·         Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

·          Wykorzystywany system operacyjny

·          Referrer URL (adres wcześniej odwiedzanej strony)

·         Nazwa hosta odwiedzającego komputera

·         Godzina połączenia z serwerem

·         Adres IP

Te dane nie będą połączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub do celów wstępnych przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślą nam Państwo pytania przez formularz kontaktowy, zbierzemy dane wpisane do formularza, włączając dane kontaktowe, które Państwo dostarczą, aby odpowiedzieć na pytanie oraz wszelkie następne pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Państwa zgody. Jednakże będziemy przetwarzać wszelkie dane, które wprowadzą Państwo do formularza kontaktowego jedynie za Państwa zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w każdym momencie. Nieformalna wiadomość email z prośbą będzie wystarczająca. Dane przetworzone przed otrzymaniem przez nas Państwa prośby mogą być nadal legalnie przetwarzane.

Zachowamy dane, które dostarczą Państwo w formularzu kontaktowym dopóki nie poproszą Państwo o ich usunięcie, cofną Państwo zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania ich przestanie być aktualny (na przykład po spełnieniu Państwa prośby). Wszelkie obowiązkowe postanowienia prawa, zwłaszcza te, które dotyczą obowiązkowych okresów zatrzymywania danych, pozostają nienaruszone niniejszym postanowieniem. 

Rejestracja na tej stronie internetowej

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, które oferuje. Dane wejściowe zostaną jedynie wykorzystane na potrzeby korzystania z danej strony lub serwisu, do którego się państwo zapisali. Informacje obowiązkowo wymagane podczas rejestracji muszą zostać w pełni podane. W przeciwnym wypadku odrzucimy rejestrację.  

Aby informować Państwo o istotnych zmianach, takich jak te znajdujące się w obszarze naszej strony lub zmian technicznych, będziemy korzystali z adresu email wskazanego podczas rejestracji.

Będziemy przetwarzać dane podane podczas rejestracji jedynie na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w każdym momencie ze skutkiem następczym. Nieformalna wiadmość email z taką prośbą będzie wystarczająca. Dane przetworzone przez otrzymaniem prośby mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Będziemy w dalszym ciągu przechowywać dane zebrane podczas rejestracji dopóki pozostaną Państwo zarejestrowali na naszej stronie internetowej. Ustawowy okres przechowywania pozostaje nienaruszony.

 

5. Analytics and advertising

Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i wykorzystywania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie sterownik zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizera). Google Analytics jest usługą analizy sieci. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analizowanie danych dotyczących zachowań internautów odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci polega m.in. na zbieraniu danych o witrynie od osoby, która ją odwiedziła (tzw. referrer), informacji które podstrony zostały odwiedzone, oraz jak często i jak długo dana podstrona była wyświetlana. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy wydajności kosztów marketingu internetowego. Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Do analityki internetowej za pomocą Google Analytics sterownik wykorzystuje aplikację "_gat. _anonymizeIp". Za pomocą tej aplikacji, adres IP połączenia internetowego danego podmiotu danych jest przez Google skracany i anonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny z terenu Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub innego sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Celem komponentu Google Analytics jest analizowanie ruchu na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony oraz do dostarczania raportów online, które pokazują aktywność na naszych stronach, jak również do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny. Google Analytics umiesza plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Definicja plików cookies została podana powyżej. Za pomocą ustawień pliku cookie, Google jest w stanie umożliwić analizę korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu poszczególnych podstron naszej witryny, czym zajmuje się sterownik, i do której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa podmiotu danych automatycznie przesyła przez komponent Google Analytics dane do celów marketingu online i rozliczania prowizji Google. W czasie tej procedury Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych – takich jak adres IP podmiotu danych – które to dane służą Google między innymi do poznania pochodzenia osób odwiedzających stronę oraz kliknięć, a co za tym idzie, do tworzenia rozliczeń prowizji. Plik cookie jest wykorzystywany do przechowania informacji o danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość, z jaką podmiot danych odwiedza naszą stronę internetową. Przy każdym wejściu na naszą witrynę takie dane osobowe, włączając w to adres IP połączenia internetowego wykorzystywanego przed podmiot danych, będą przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Te dane osobowe przechowywane są przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google może udostępnić takie dane osobowe zebrane w wyniku wyżej wspomnianych procedur technicznych podmiotom trzecim. Podmiot danych może, jak wspomniano wyżej, w każdym czasie zablokować ustawienia plików cookies na naszej stronie za pomocą odpowiednich zmian w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej i, co za tym idzie, na stałe odrzucić pliki cookies. Takie dostosowanie przeglądarki internetowej zapobiegnie również zbieraniu przez Google Analytics danych dotyczących systemu informatycznego wykorzystywanego przez podmiot danych. Ponadto, pliki cookies istniejące już w Google Analytics mogą zostać w każdym czasie usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Ponadto, podmiot danych ma możliwość niewyrażenia zgody na zbieranie danych przez Google Analytics związanych z korzystaniem z naszej strony, jak również do przetwarzania danych przez Google oraz możliwość zapobieżenia wszystkim powyższym. W tym celu, podmiot danych musi pobrać dodatek do przeglądarki znajdujący się pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout i go zainstalować. Dodatek do przeglądarki za pomocą JavaScript powiadomi Google Analytics, że jakiekolwiek dane I informacje dotyczące wizyt na stronach internetowych nie mogę być doń przesyłane. Instalacja tego dodatku to przeglądarki jest przez Google rozumiana jako niewyrażenie zgody. Jeżeli system informatyczny podmiotu danych zostanie później usunięty, sformatowany lub zainstalowany na nowo, podmiot danych musi ponownie zainstalować wspomniany dodatek do przeglądarki w celu zablokowania Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez podmiot danych lub inną osobę do tego upoważnioną, lub jest on zablokowany, można przeprowadzić reinstalację dodatków do przeglądarki lub ponownie je włączyć. Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się pod adresami www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oraz www.google.com/analytics/terms/us.html. Więcej informacji o Google Analytics dostępnych jest pod adresem www.google.com/analytics/. .

 

6.   Newsletter

Dane Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter, potrzebujemy ważnego adresu email oraz informacji, która pozwoli nam zweryfikować to, że są Państwo właścicielem wskazanego adresu email oraz że zgadzają się Państwo na otrzymywanie tego newslettera. Żadne dodatkowe dane nie są zbierane lub są zbierane jedynie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych jedynie do wysyłania pożądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.    

Będziemy zatem przetwarzali wszelkie dane, które wprowadzą Państwo do formularza kontaktowego jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na przechowywanie danych i adresu email oraz na wykorzystywanie ich do wysyłania newslettera w każdym momencie, na przykład poprzez kliknięcie na link „zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Dane przetworzone przed otrzymaniem prośby mogą w dalszym ciągu być legalnie przetwarzane.

Dane podane przy rejestracji do newslettera będą wykorzystywane do dystrybucji newslettera dopóki nie anulują Państwo subskrypcji, kiedy dane te zostaną usunięte. Dane, które zebraliśmy w innych celach (na przykład adresy email do strefy użytkownika) pozostają nienaruszone. 

Newsletter2Go

Ta strona internetowa korzysta z Newsletter2Go do wysyłania newslettera. Dostawca tej usługi to Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Niemcy.

Newsletter2Go to usługa, która organizuje i dystrybuuje newsletter. Dane, które podają Państwo to zapisania się na nasz newsletter będą przechowywane na serwerach Newsletter2Go w Niemczech.

Jeśli nie chcą Państwo by dane użytkowania newslettera były analizowane przez Newsletter2Go, będą Państwo musieli zrezygnować z subskrypcji newslettera. Do tego celu podajemy link w każdym newsletterze, który wysyłamy. Mogą Państwo również zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Analiza danych przez Newsletter2Go

Korzystamy z Newsletter2Go do analizowania kampanii newslettera. To nam umożliwia ustalenie czy wiadomość newsletter została otwarta i w które linki Państwo kliknęli. Dzięki temu możemy dowiedzieć się jak często uruchamiane są poszczególne linki.

Co więcej możemy zobaczyć czy pewne działania odbywają się po kliknięciu na wspomniane linki (wskaźnik skuteczności). Możemy dzięki temu na przykład ustalić czy kliknięcie w link w newsletterze poprowadziło do zakupu.

Newsletter2Go pozwala nam również na zaklasyfikowanie odbiorców w do kategorii (grupowanie). Na przykład odbiorcy newslettera mogą zostać podzieleni ze względu na płeć, osobiste preferencje (np. wegetarianie i nie wegetarianie) lub relacji z klientem (np. istniejący lub potencjalny klient). To nam pozwala na dostosowanie newsletterów do odpowiednich grup docelowych.

Aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje dotyczące funkcji Newsletter2Go należy kliknąć w poniższy link:   

https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w każdym momencie. Dane przetworzone przez otrzymaniem prośby mogą w dalszym ciągu być legalnie przetwarzane.

Okres przechowywania

Dane podane przy rejestracji do newslettera będą wykorzystane do dystrybucji newslettera dopóki nie anulują Państwo subskrypcji, kiedy wspomniane dane zostaną usunięte z naszych serwerów i z serwerów Newsletter2Go.

Dane, które zebraliśmy do innych celów (na przykład adresy email do strefy użytkownika) pozostają nienaruszone.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz polityka prywatności Newsletter2Go na https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Realizacja zewnętrznej umowy o przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z Newsletter2Go, w której wymagamy od Newsletter2Go ochrony danych naszych klientów i nie ujawniania tych danych osobom trzecim. Można ją ściągnąć tutaj:

https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV Muster Newsletter2Go GmbH latest Form.pdf?x48278

 

7.    Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki YouTube, które są obsługiwane przez Google. Operator stron YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron, na których znajduje się wtyczka YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzyma informację o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto na YouTube, YouTube pozwala na powiązane swoich zachowań w sieci bezpośrednio z osobistym profilem. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany do uatrakcyjnienia naszej strony internetowej. To stanowi uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika można odnaleźć w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych YouTube pod adresem

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.