• TC
  • TR

Stoły obrotowe o stałym kącie indeksacji

Od 50 lat firma WEISS konsekwentnie dąży do tworzenia niezawodnych i solidnych
stołów obrotowych. Udało się to nam osiągnąć dzięki serii TC/TR.

Solidny stół obrotowy – już od zawsze niezawodny. Do niemalże każdej aplikacji w dziedzinie automatyzacji, we wszystkich branżach, na całym świecie. Teraz z większym otworem centralnym przy tych samych wymiarach zewnętrznych.

__Szczegóły

Oparte na technologii TC. Rozwiązanie o płaskiej konstrukcji i wysokiej dokładności pozycjonowania.

__Szczegóły