Rozwiązania indywidualnie dostosowane
do wymagań klienta

Dzięki modułowej koncepcji naszej produkcji oferujemy indywidualne rozwiązania. Gwarantujemy wysoką jakość, optymalne dostosowanie do wymogów klienta i bardzo krótki okres realizacji.

Stalowe spawane konstrukcje wsporcze dostępne w standardowych wielkościach, wysokość dostosowywana indywidualnie, wersje specjalne na zapytanie.

 

__Szczegóły

Płyty nieruchome, obrotowe i wsporcze (osadcze) zapewniające najwyższą precyzję, minimalne bicie czołowe (radialne) i bardzo dobrą płaskość powierzchni.

 

__Szczegóły

Zespoły zintegrowanych mechanicznie osi liniowych „ready to work”: dostarczymy kompletne podsystemy kinematyczne pochodzące od jednego producenta, układy osi x,y,z.

 

__Szczegóły