KIERUNEK: PRZYSZŁOŚĆ!

Rynki podlegają nieustannym zmianom. My wychodzimy tym zmianom naprzeciw. Jako lider wśród producentów rozwiązań w dziedzinie automatyki od zawsze staramy się roztaczać jak najlepszą opiekę nad naszymi klientami. Kroczymy tą drogą zgodnie z naszą filozofią nakierowaną na projektowanie indywidualnych rozwiązań i reagując na nowe wyzwania rynkowe. „Nasi klienci oczekują wysokich kompetencji w zakresie tworzenia indywidualnych rozwiązań, które wykraczają poza ramy jednego zagadnienia czy dziedziny” – wyjaśnia Uwe Weiss, właściciel firmy WEISS GmbH. Dlatego bliskość z klientem w każdej możliwej formie jest naszą naczelną zasadą.

Paleta kompetencji   Zgodnie z takim kierunkiem działania znacznie rozszerzyliśmy zakres naszych kompetencji. Oprócz know-how w dziedzinie mechatroniki oferujemy wiedzę specjalistyczną z zakresu usług serwisowych, przemysłu i procesów oraz zarządzania łańcuchem zaopatrzenia. Współgranie tych wszystkich dziedzin pozwala nam spełniać wymogi naszych klientów w sposób kompleksowy i ciągły.

O krok bliżej do klienta   Jesteśmy wszędzie tam, gdzie są nasi klienci. Dlatego na wszystkich znaczących rynkach reprezentują nas nasze spółki-córki. Ale nasza działalność nie ogranicza się tylko do obecności w danym miejscu – każdy rynek rządzi się swoimi własnymi prawami i ma swoją specyfikę. Dlatego znamy Twoją branżę i Twoje procesy. To pozwala nam tworzyć pomost pomiędzy Twoimi wymaganiami a naszym potencjałem w zakresie rozwiązań.

Nowa definicja niezawodności Pojęcie „niezawodności” to kluczowa wartość marki WEISS – finalnie nasz główny produkt, stół obrotowy, jest sercem całego systemu. Jeżeli on przestaje pracować, przestaje działać cała reszta. W przyszłości jeszcze ważniejsze będą wysokie kompetencje naszych doradców w zakresie tworzenia skutecznych i niezawodnych indywidualnych rozwiązań, poczynając od wyboru produktu, poprzez zaprojektowanie całej linii produkcyjnej, po optymalizację procesów.

Na całym świecie inaczej, wszędzie tak samo   Każda z naszych filii odpowiada na wyzwania stawiane przez określony segment rynku. Aby nasze oddziały mogły reagować odpowiednio do lokalnych wymagań, pozostawiamy im swobodę działania. Pomimo tej elastyczności jedno pozostaje niezmienne: marka WEISS to wszędzie marka WEISS.

NOWY WIZERUNEK FIRMY WEISS NA RYNKU

Dzięki nowemu designowi i całkowicie przemodelowanemu wizerunkowi firmy możemy jeszcze lepiej wyrazić naszą stale rozwijaną filozofię oferowania klientom indywidualnych rozwiązań. Wraz z nowym wizerunkiem na rynku pokazujemy klientom i opinii publicznej, co oznacza marka WEISS: większy nacisk na indywidualne rozwiązania i zorientowanie na klienta w skali globalnej. Wszystko to dzięki zaangażowanym pracownikom i wspaniałym rozwiązaniom. „Inspiring people. Great Solutions.“ – tak brzmi slogan, który jest przesłaniem marki.

Bliski i autentyczny: nowy wizerunek firmy stawia w centrum pracowników, klientów i ich środowisko pracy. Fotografie wykonano w firmie WEISS, u jej klientów na całym świecie.