25.11.2016

WSPÓŁPRACA WEISS Z FIRMĄ MATURO

   

DOKŁADNOŚĆ POZYCJONOWANIA PONIŻEJ 0,01 STOPNIA: STÓŁ DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ ZASTĘPUJE NAPĘD Z WIEŃCEM ZĘBATYM W SYSTEMIE POZYCJONOWANIA.

 

System pozycjonowania do pomiarów EMC i radiowych, po raz pierwszy napędzany przez stół do dużych obciążeń CR.

 

 

WYZWANIE

 

Firma Maturo wyspecjalizowała się w produkcji systemów pozycjonujących do pomiarów EMC i radiowych. Poszukiwała ona nowego napędu do stołu obrotowego do pomiaru kompatybilności elektromechanicznej pojazdów. Dotychczas stosowany, kosztowny napęd wieńcowo-zębnikowy nie pozwalał na osiągnięcie dokładności pozycjonowania rzędu 0,01 stopnia.

 

ROZWIĄZANIE

 

Wysoka dokładność pozycjonowania była głównym powodem zmiany napędu na stół do dużych obciążeń CR 2000. Inne argumenty to programowalność, duży otwór centralny i bardzo duży dopuszczalny moment bezwładności. W przypadku stołu obrotowego o całkowitej średnicy 14 metrów i masie 25 ton wymagany był moment bezwładności rzędu 1 000 000 kgm². Rolki niekierowane zamocowane na obrzeżu stołu przejmują część masy, a dodatkowa przekładnia pomiędzy napędem a stołem poprawia regulacyjność. Do tego dochodzą modyfikacje, które po raz pierwszy umożliwiają użytkowanie stołu na wolnym powietrzu.

 

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA

 

  • Zamiana dotychczas stosowanego, kosztownego napędu z wieńcem zębatym na stół do dużych obciążeń CR 2000 służy zaoszczędzeniu czasu i uproszczeniu inżynieringu.
  • Stół pozycjonujący o średnicy 14 metrów i masie całkowitej 25 ton zaprojektowano na moment bezwładności wynoszący 1 000 000 kgm².
  • Dokładność pozycjonowania wynosi poniżej 0,01 stopnia.

 

Zaleta: wysoka dokładność pozycjonowania i wyraźnie niższe nakłady na inżyniering w porównaniu do napędu wieńcowo-zębnikowego.

 

Dodatkowa przekładnia umieszczona pomiędzy napędem a stołem do dużych obciążeń poprawia regulacyjność pomimo ogromnego momentu bezwładności.

 


Files:
1609NewsMaturo_04.jpg31 K