14.08.2017

Dostępne od zaraz: WEISS ROZPOCZYNA SPRZEDAŻ UNOWOCZEŚNIONEJ SERII STOŁÓW OBROTOWYCH TC/NC

   

Od sierpnia tego roku dostępne są unowocześnione stoły obrotowe serii TC i NC. Nowe modele mają przy takich samych wymiarach zewnętrznych znacznie większy otwór centralny służący do przeprowadzenia kabli i przewodów. Ułatwia to zaprojektowanie całej instalacji . Z odpowiednim układem sterowania WEISS możliwy jest nawet jeszcze krótszy czas cyklu serii TC.

 

Większy otwór centralny. Przemyślane prowadzenie kabli.

Otwór centralny unowocześnionej serii TC/NC jest w taki sposób zwymiarowany, że kilka kabli i przewodów można poprowadzić bezpośrednio pod stołem. Dla projektantów aplikacji jest to olbrzymia zaleta. Nawet na wały napędowe lub statywy – np. do ustawienia oświetlenia lub kamer – jest wystarczająco dużo miejsca.

Seria ta okazuje się jeszcze praktyczniejsza, gdy dokładniej przyjrzymy się zmodyfikowanemu kształtowi obudowy. Ma ona bowiem otwór boczny pozwalający na alternatywne wyprowadzanie kabli i przewodów również z boku obudowy. Dzięki temu nie jest już konieczny otwór przechodzący przez płytę podstawową, na którym zamocowany jest stół.


Nowe możliwości – niezmienione wielkości przyłączy

Seria TC/NC jest zabudowana w licznych instalacjach. W wielu aplikacjach z zakresu automatyki stanowi ona niejako standard i jest wykorzystywana w istniejącym środowisku konstrukcyjnym. Unowocześniona seria stołów obrotowych TC/NC została tak skonstruowana, aby wszystkie złącza i wielkości przyłączy były takie same jak w poprzednich modelach. Użytkownik czerpie dzięki temu same korzyści – zintegrowanie jej w istniejącym środowisku nie wymaga żadnych dostosowań.

Skrócone czasy cykli dzięki inteligentnemu sterowaniu

Sterowanie EF2, które firma WEISS oferuje do elektromechanicznych stołów obrotowych, zapewnia użytkownikowi nawet podwójną korzyść: zmniejsza się bowiem zużycie i maleją koszty konserwacji. Z uwagi na to firma WEISS udziela na stoły ze sterowaniem EF2 4-letniej gwarancji.

Największą zaletą jest nowa funkcja oprogramowania sterowania EF2, która wraz z zainstalowaniem dodatkowego enkodera do stołu umożliwia znaczne skrócenie całego cyklu. W przeszłości systemy podawania lub manipulatory musiały czekać, aż sygnał wyłącznika końcowego zasygnalizuje zatrzymanie talerza obrotowego, zanim mogły zostać wprawione w ruch. Teraz sterowanie EF2 może synchronizować ruchy za pomocą analizy sygnału enkodera i dzięki temu uruchomić manipulator nawet wtedy, gdy talerz obrotowy jeszcze się obraca.

Miły efekt uboczny: nadrzędny master PLC zawsze rozpoznaje pozycję poszczególnych stacji. Dzięki temu po „wyłączeniu awaryjnym” proces produkcyjny może być natychmiast kontynuowany i nie wymaga czasochłonnego, ręcznego opróżniania. Wcześniej użytkownicy musieli we własnym zakresie doposażyć instalację w dodatkowe czujniki.

Nowe serwomotory z czujnikiem wartości bezwzględnej

Seria NC nie wymaga zastosowania sterowania EF2. Dowolnie programowalny stół wyposażony jest w serwomotory i może zostać zamówiony opcjonalnie z odpowiednio dobranym wzmacniaczem. Wówczas będzie można go w szybki i prosty sposób uruchomić oraz niezwykle wygodnie sparametryzować za pomocą oprogramowania opracowanego przez WEISS. W unowocześnionej serii NC zastosowano nową generację serwomotorów, wyposażonych w czujniki wartości bezwzględnej. Umożliwiają one eksploatację bez dodatkowego enkodera na krzywce.


Files:
1708News_tcnc_pl.jpg23 K